MVO

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Sponsoring Playing for Success

Naast het vervullen van onze rol als vermogensbeheerder, vinden wij het belangrijk om ons breder voor de maatschappij in te zetten. Daarom is DIMA sinds 2010 als sponsor betrokken bij het project ‘Playing for Success’ Tilburg.

Playing for Success – Leren met een WOW-factor!

Levensecht leren staat centraal bij dit ambitieuze project, dat met name in Engeland al een groot succes is. Vanaf 2011 is in samenwerking met Willem II het project ‘Playing for Success’ Tilburg gestart. Kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool krijgen gedurende elf weken op basis van levensecht leren een programma op het gebied van rekenen, taal en ICT aangeboden. Playing for Success is een naschools programma voor leerlingen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar. Playing for Success biedt een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen, de motivatie, samenwerking, zelfstandigheid en een positiever zelfbeeld.

Het naschoolse project dat plaatsvindt bij het Koning Willem II stadion in Tilburg is een initiatief van het Bossche onderwijsadviesbureau KPC Groep. Het stadion, het topsportklimaat en voetballers als rolmodel dragen allemaal bij aan een omgeving die kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere leerprestaties.

Voor meer informatie: wii-betrokken.nl