Van belang

Dit vinden wij van belang voor u.

Op deze pagina vindt u alle relevante extra informatie over DIMA, over onze werkwijze en onze diensten. Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met een van de vermogensbeheerders van DIMA.

Wat is de toegevoegde waarde van DIMA?

DIMA is begin 2007 opgericht door drs. Dirk J.I.M. Bakkeren RBA en drs. Martien L.M.G. Verkoeijen RBA. De naam DIMA is meer dan alleen een verwijzing naar de initialen van de oprichters. Het heeft ook een inhoudelijke lading, te weten:
Duurzame betrokkenheid in de persoonlijke relatie met u
Integere bedrijfsvoering, waarin transparantie hoog in het vaandel staat
Maatwerk leveren op basis van uw financiële wensen en randvoorwaarden
Aandacht voor uw persoonlijke wensen en omstandigheden

DIMA heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het verlenen van beleggingsdiensten. Daarnaast staat DIMA als deelnemende financiële instelling ingeschreven bij het Dutch Securities Institute (DSI) en KiFID.

Kan ik bij DIMA ook terecht voor Financial- en Estate planning?

DIMA is gespecialiseerd in het beheer van beursgenoteerde liquide aandelen en obligaties. Op het gebied van financial- en estate planning heeft DIMA geen specifieke kennis in huis. DIMA werkt daarvoor graag op onafhankelijke basis samen met derden zoals accountants, fiscalisten, notarissen estate- of financial planners. Indien u behoefte heeft aan advies op het gebied van fiscaliteit, estate planning of vermogensstructurering, verwijzen wij u graag door naar onafhankelijke partijen in de markt die wij kennen als betrouwbaar en deskundig.

Hoe wordt mijn risicoprofiel bepaald?

Voor het samenstellen van uw beleggingsportefeuille bepalen wij allereerst samen het beleggingskader waarin u wenst te opereren. Het beleggingskader is het risicoprofiel waar u zich prettig bij voelt.

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

  • Uw beleggingsdoelstelling – welk vermogen wenst u te bereiken
  • Uw vermogen – het huidige vermogen en uw inkomen en de eventuele inkomstenbehoefte uit dit vermogen
  • Uw beleggingshorizon – hoe lang u geen aanspraak hoeft te doen op (een deel van) het vermogen
  • Uw streefrendement – uw ambitie
  • Uw risicohouding – welk risico bent u bereid te nemen
  • Uw beleggingservaring – zowel kennis als ervaringen met beleggen (positief en negatief)
  • Persoonlijke gegevens – voor zover relevant voor uw belegging

Hoe vaak krijg ik een rapportage?

Elk kwartaal ontvangt u van DIMA een overzicht van de ontwikkeling van uw vermogen. Daarnaast ontvangt u een overzicht van de actuele samenstelling van uw vermogen en van alle mutaties die gedurende het kwartaal hebben plaatsgevonden. Afhankelijk van uw wensen geeft uw vermogensbeheerder een persoonlijke toelichting op het behaalde resultaat. Tenminste één keer per jaar komen u en uw  vermogensbeheerder samen om uw beleggingsportefeuille door te nemen.

Hoe word ik klant?

Als u klant wordt bij DIMA wordt er een beheerovereenkomst gemaakt. Hierin wordt het beleggingskader vastgelegd en de verplichtingen die over en weer worden aangegaan. Dit contract is te allen tijde, zonder verdere verplichtingen, opzegbaar.

Effectenrekening bij een depotbank

DIMA is geen bank. Effecten en liquiditeiten worden daarom aangehouden bij een zogenaamde depotbank. De depotbank is door u vrij te kiezen. Belangrijk is wel dat DIMA de mogelijkheid krijgt om namens u te handelen op uw effectenrekening. Hiervoor maken wij gebruik van een tripartiete overeenkomst tussen u, de depotbank en DIMA. Daarin wordt geregeld dat wij namens u volmacht hebben om beleggingstransacties door te voeren in uw effectenportefeuille bij de depotbank. Overboekingen vanaf de effectenrekening kunnen uitsluitend plaats vinden naar een unieke tegenrekening die op uw naam staat.

Garantieregeling banken

Effecten en liquiditeiten vallen onder de garantieregelingen die gangbaar zijn bij banken. Dit houdt in dat effecten op uw naam staan en bewaard worden bij een bewaarbedrijf dat juridisch los staat van de depotbank. Een eventueel faillissement van de depotbank heeft dan ook geen nadelige gevolgen voor uw effectenvermogen. Liquiditeiten zijn bij banken verzekerd tot maximaal € 100.000,-. Boven dat bedrag loopt u in beginsel risico. In de praktijk is het toezicht op banken in Nederland zo groot, dat dit een uiterst gering risico is. Een eventueel faillissement van DIMA heeft geen enkele consequentie voor uw effecten en liquiditeiten die u aanhoudt bij de depotbank.

Wat zijn de kosten?

De kosten van vermogensbeheer bedragen 0,2% per kwartaal. Voor vermogensbegeleiding is dat 0,075% per kwartaal. Deze kosten zijn aan B.T.W. onderhevig. Overige kosten, zoals transactiekosten en bewaarloon/servicefee, variëren per depotbank. DIMA werkt veel met BinckBank, vanwege de lage kosten en de gebruiksvriendelijke webportal.

Hoe krijg ik inzicht in de portefeuille?

Als u klant bent bij DIMA kunt u uw portefeuille(s) op dagbasis volgens via onze website of via een app op telefoon of tablet. Indien u het op prijs stelt kunnen wij u elke maand de beleggingsvisie toesturen. Periodiek vindt er een evaluatiegesprek plaats met uw eigen vermogensbeheerder. De frequentie daarvan wordt bepaald aan de hand van uw voorkeuren maar zal tenminste éénmaal per jaar aan tafel plaatsvinden.

Hoe gaat DIMA om met duurzaamheid?

Bij het selecteren van beleggingen kijkt DIMA verder dan puur financiële criteria. Zo hechten we veel belang aan de kwaliteit van het management van de bedrijven waarin we beleggen. Daarbij beoordelen wij de bedrijven ook op milieu- (Environment), sociale (Social) en maatschappelijke (Governance) factoren, want wij willen bedrijven die actief streven naar het verbeteren van ESG criteria graag ondersteunen en zo bijdragen aan een meer duurzame wereld. En we willen niet beleggen in bedrijven die deze factoren consequent veronachtzamen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de tabaksindustrie of voor bedrijven die omstreden wapens produceren. Op dit moment houden wij echter geen rekening met de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zoals bedoeld in de SFDR, omdat er momenteel nog onvoldoende data beschikbaar is om goed aan de nieuwe wetgeving te kunnen voldoen.

Rekening houden met ESG factoren zien wij ook als een vorm van risicomanagement. Bedrijven die slecht scoren op duurzame criteria zijn vaak minder innovatief en hebben vaak minder goede voelsprieten voor maatschappelijke ontwikkelingen. Deze bedrijven zijn meer blootgesteld aan duurzaamheidsrisico’s en zullen op lange termijn minder goed presteren.

Wij willen juist investeren in robuuste bedrijven die inspelen op veranderingen en die over tien jaar ook nog stevig overeind staan. Wij denken dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van rendement. Juist bij bedrijven met een goede ESG score kan maatschappelijk en financieel rendement goed hand in hand gaan.

Kijk voor meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid onder ‘belangrijke downloads’.