Beleggingsinformatie

Essentiële Beleggingsinformatie

Op deze pagina vindt u essentiële beleggingsinformatie. Per risicoprofiel ziet u op dezelfde regel twee documenten horend bij dit profiel, te weten:

  • Risicokarakteristiek
  • TCO, totale kosten opbouw

Bij het klikken op een van onderstaande PDF afbeeldingen openen de documenten automatisch een nieuw venster. Na sluiten er van komt u weer terug in dit overzicht.

Risicoprofiel Risico­karakteristiek TCO
Vastrentend
Inkomensgericht
Defensief
Neutraal
Groeigericht
Offensief